Този сайт използва бисквитки.

Продукти

Измервателни сензори Panasonic HG-C1000L с IO-Link

IO-Link-технологията дава възможност за продължително събиране, обработка и анализ на постъпващите от сензора данни.
Специално за този вид сензори Panasonic са разработили функцията „самодиагностика“, която позволява директно изпращане на данни от сензора чрез IO-Link към по-високо ниво. Потребителите трябва да следят стойността само на този параметър, който дава информация дали сензорът все още работи правилно.

 

Измервателен сензор Panasonic HG-C1000L с IO-Link

 • Стъпка към IoT - за да се гарантира безпроблемната работа на производствения отдел, е важно времето за престой на машината да се сведе до минимум. Новата  IO-Link технология постоянно генерира данни и ги предава на контролера за обработка. Резултатът е голям обем от данни, чакащи да бъдат анализирани. Точната информация помага да се  предприемат бързи и ефективни мерки в случай на повреда. Голямо предимство е да може на по-ранен етап да се установи защо даден компонент не работи.
 • Компактен корпус - благодарение на пречупването на лазерния лъч във вътрешността на сензора. С помощта на бутоните и вградения дисплей, параметрите се въвеждат директно в устройството.
 • Връзка с полевото ниво - стандартизираната IO-Link технология прави връзката с полевото ниво много по-лесна отвсякога. Сензорите могат да комуникират чрез EtherCAT, Profinet или EtherNet/IP.
 • Функция „Самодиагностика“ - всички IO-Link сензори на Panasonic притежават интегрирана функция за самодиагностика на сензора. Тя следи специфични параметри на сензора и ако възникнат отклонения, автоматично се извежда предупредителен сигнал. Потребителите пестят време, тъй като наблюдават поведението само на един единствен сигнал, а не на няколко едновременно.
 • Лесна конфигурация – настройка на сензора според референтни точки:
  • според 1 референтна точка – има една точка, според която се настройва сензора.
  • според 2 референтни точки – необходимо е да се натисне бутон “Teach” веднъж за по-ниската прагова стойност и още веднъж за по-високата.
  • според 3 референтни точки – задава се обхват на праговата стойност като се определят 3 точки – A,B,C. След настройването, референтните точки автоматично се подреждат във възходящ ред. Праговите стойности се задават между референтните точки – първо между 1 и 2, след това съответно между 2 и 3. Това е изключително полезно при детекция на обекти, намиращи се на различни разстояния.