Този сайт използва бисквитки.

Продукти

Измервателен сензор Panasonic HG-C

Лазерен измервателен сензор с повторяемост 10μm

 

Измервателен сензор Panasonic HG-C​

Компактен колкото фотоелектрически сензор, CMOS лазерният сензор показва реално измереното разстояние толкова точно, колкото и сензора за изместване. 

  • Компактен корпус - с размери: W20mm x H44mm x D25mm. Благодарение на пречупването на лазерния лъч във вътрешността на сензора. С помощта на бутоните и вградения дисплей, параметрите се въвеждат директно в устройството.
  • Точност > линейност: +/-0.1% F.S.
  • Прецизна детекция на ниво > повторяемост: 10μm
  • Лесна конфигурация – настройка на сензора според референтни точки:
    • според 1 референтна точка – има една точка, според която се настройва сензора.
    • според 2 референтни точки – необходимо е да се натисне бутон “Teach” веднъж за по-ниската прагова стойност и още веднъж за по-високата.
    • според 3 референтни точки – задава се обхват на праговата стойност като се определят 3 точки – A,B,C. След настройването, референтните точки автоматично се подреждат във възходящ ред. Праговите стойности се задават между референтните точки – първо между 1 и 2, след това съответно между 2 и 3. Това е изключително полезно при детекция на обекти, намиращи се на различни разстояния.